Wedstrijdreglement Witvis 2021

1       voor de aanvangstijd en duur van de wedstrijd zie rooster.

2       Wil je een competitie mee vissen geef je dan op voor de uiterste inschrijfdatum.

Wil je een losse wedstrijd mee vissen vraag dat bij de wedstrijd commissie.

De stok competitie is niet toegankelijk voor vrije deelname alleen competitie vissers.

3       Loting minimaal 1 uur voor de aanvang wedstrijd.

4       Als je niet aanwezig bent bij de loting blijft het laatste nummer over.

5       Je dient altijd op de aangeduide visplaats te gaan zitten en niet buiten deze plekken.

6       De punten telling voor competitie vissers is als volgt 1ste plek 1 punt 2de plek 2 punten enz.

Personen die niet in competitie verband vissen tellen niet mee met de puntentelling.

7       Bij afwezig krijg je 20 punten als je afgemeld hebt zijn deze aftrekbaar anders niet.

8       Heb je geen vis gevangen is je punten aantal gelijk aan de aantal competitie vissers.

Bij voortijdig verlaten van de wedstrijd zonder dit te melden of goede reden worden

er 15 punten bij geschreven.(gebeurt dit vaker kan er uitsluitsel van deelname komen)

9       Men is gebonden aan de vakken die op het uitzet bord geplaatst is en mag hier niet buiten vissen

10       2 leefnetten verplicht per deelnemer. Het leefnet moet een minimale lengte van 2 meter hebben

en 40cm doorsnede.  Minimaal  één voor de witvis.minimaal Één voor de karper.

Er mag maximaal een gewicht van 30kg in een leefnet. Bij overgewicht blijft 30kg staan. Meer als 35kg word het gewicht terug gezet naar 0

 

Voor de karper moet er een speciaal carp leefnet gebruikt worden ter voorkomen van beschadigen vissen

11       Eerste signaal: aanvang wedstrijd vissen en voeren na 10 minuten mag er enkel nog maar gecupt worden.

2de signaal direct alle lijnen uit het water. gehaakte vissen op dat moment tellen nog mee.

12a    Er mag altijd maar één vislijn in het water zijn.

12b   Gevlochten lijnen zijn verboden

13       Vers de vase verboden

14       Snoek snoekbaars en paling tellen niet mee en moeten direct worden terug gezet

15       Bij slechte weersomstandigheden beslist de wedstrijd commissie of er pauze wordt gehouden

of de wedstrijd afgelopen is of verplaatst word.

16       Na afloop van de wedstrijd dient de visplek opgeruimd te zijn

17       De vis moet altijd op de aangegeven vis stek binnengehaald te worden

18       Als u de vis niet vanuit het schepnet onthaakt is een onthaakmat verplicht.

19       Bij de stok competitie moet de dobber het lood kunnen dragen. Dobber maximaal 3 gram

20       U mag zijdelings vissen zolang u niemand hindert

Zijn er zaken waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de wedstrijd commissie.

Alle deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en na te leven.

Bij overtreding word je uitgesloten van deelname.