Wedstrijdreglement Karper

1 . De loting is een half uur voor aanvang wedstrijd. 

2  De plaatsen worden op tekening uitgezet.  

3  Bij onweer wordt de wedstrijd afgeblazen en wordt er besloten wat te doen.

4  Voor deze wedstrijden zijn ook de algemene voorwaarden van toepassing zoals deze in de jaarvergunning staan.

Zijn er zaken waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de wedstrijd commissie.

Alle deelnemers worden geacht dit reglement te kennen en na te leven.

Bij overtreding word je uitgesloten van deelname.