Verenigingslijst van viswateren   

Deze lijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met een
Dagvergunning, VISpas, Jeugd-, Extra- of tijdelijke- VISpas  van onze vereniging.

Lijst van Viswateren:

Alle sierwateren in eigendom van de Gemeente Lopik

Gelegen in de kernen Benschop

(Voor de vijvers gelegen in het Wilhelminapark geld een speciale dagvergunning van € 7,–)

Lopik (Ook de vijver Zuiderpark) , Jaarsveld Polsbroek en Cabauw.

Voor zover toegankelijk vanaf openbaar terrein.

Het is niet geoorloofd in de wateren van Natuurpark Lopikerhout te vissen

Wat betreft de wateren bij Polsbroek-Dorp
De Benschopperwetering
vanaf Polsbroek-Dorp tot aan Polsbroekerdam.
De Benschopperkadewetering NZ vanaf Polsbroek-Dorp tot de Damweg.
De Lange Vliet langs de Schenkelkade vanaf Polsbroek-Dorp richting Haastrecht tot de Tiendweg.

Wat betreft de wateren bij Benschop Dorp
De Benschopperwetering
vanaf Polsbroekerdam tot IJsselstein.

Wat betreft de wateren bij Lopik
Lijnwetering
(Vanaf Jaarsveld naar de N210, en parallel aan N210 van SL van Alterenlaan tot Zuiderparklaan)
De Vaart (Vanaf Lopikerweg Oost naar de N210 (parallel aan de SL van Alterenlaan))
Wielse wetering (parallel aan N210 van Zuiderparklaan tot Kanaal de Koekoek)
Nieuwe Vliet (tussen Laan van grebenstein en N210 van Rabobank tot Laan van Grebenstein 1)
Lopikerwetering Vanaf De Graafbrug tot gemaal De Zwaan.

Op machtiging van de heer P. Burger uit Benschop.

Lansing Lopikerkapel (Benschopperkadewetering-Zuidzijde)
Het water gelegen in de Gemeente Lopik aan de oostkant van de Damweg ter hoogte
van de watertoren
Uitsluitend te bevissen vanaf het recreatieterrein aldaar.

Wat betreft de overige wateren
Tussen Polsbroekerdam en Oudewater
Korenmolenvliet Van Polsbroekerdam tot de Dwarsdam
Benschopper Molenvliet (Bij de Dwarsdam)

Verkregen Looprechten tussen Polsbroekerdam en Oudewater
Van de heer C. Verweij uit polsbroek

Van 1 oktober tot 1 april
Korenmolenvliet
Vanaf de Dwarsdam richting Polsbroekerdam tot aan de woning. (Damweg 482)
Uitsluitend aan de westkant.  (Dus de kant van de Damweg)

Bij IJsselstein
Zijdewetering NZ
Zijdewetering ZZ
(langs weg der Verenigde Naties)

Bij Montfoort

Viertelsloot (Parallel aan de Stuivenbergweg vanaf
de Achtersloot tot Hoeksemolenvliet)
Achtersloot (Vanaf Viertelsloot tot Eitersesteeg (IJsselstein))
Kaaiwetering (Verlengt aan Viertelsloot en na 250m haakse bocht zuidwaarts)
Hoeksemolenvliet (van Viertelsloot tot gemaal Hoeksemolen)
Heewijkse Tiendwegwetering noord (Parallel aan de Noordzijde van deTiendweg vanaf kleine gracht Montfoort tot Hoeksemolenvliet