Meldingen

  • De grote vijver is tot nader order gesloten voor alle vissers op alle maandagen. Bij overtreding kan royement van uw lidmaatschap plaatsvinden.
  • Vooralsnog  worden er geen dagvergunningen meer verstrekt.      
 

 

Nieuws

Beste visvrienden,

Zoals eind afgelopen jaar per mailing bekend gemaakt, zijn er 2 bestuursleden gestopt en is er een verzoek gedaan voor vrijwilligers die toe zouden willen treden tot het bestuur.

Heel fijn om jullie te kunnen informeren dat daar gevolg aan is gegeven, waarmee er een bestuur gevormd kan worden dat aan haar taken invulling kan geven en o.a. het besturen van onze vereniging kan waarborgen.

Omdat onze jaarlijkse algemene ledenvergadering nieuwe bestuursleden moet accrediteren, betekent het in de huidige situatie dat de hieronder genoemde kandidaten ad interim als bestuurslid zullen fungeren tot onze algemene ledenvergadering eind 2021.

Dhr Karsten Dekker, algemeen bestuurslid.
Dhr Dennis van den Berg, algemeen bestuurslid.

Dhr Joost Vos zal de functie van voorzitter op zich nemen.

Tevens willen wij jullie er op attenderen dat er 1 email adres is gemaakt voor alle communicatie m.b.t. bestuurlijke onderwerpen, te weten; hsvlopikerwaard@outlook.com
Andere bestaande email adressen komen daarmee te vervallen.

Houd onze website in de gaten voor verdere veranderingen !

De nieuwe bestuur samenstelling succes gewenst en voor iedereen een gezond en visrijk jaar !

Met vriendelijke visgroet,

Joost van den Berg
Aftredend voorzitter.