• M.i.v. 1 juni worden wedstrijden (beperkt) weer opgestart.
  • M.i.v. 8 juni is de grote vijver gesloten voor alle vissers op alle maandagen. Bij overtreding kan royement van uw lidmaatschap plaatsvinden.
  • M.i.v. 8 juni worden er geen dagvergunningen meer verstrekt.   

Vijver bezet

Downloaden (PDF, Onbekend)