Algemene voorwaarden    

Algemene voorwaarden voor de viswateren welke staan in de verenigingslijst van Viswateren.

De houders van deze verenigingslijst dienen zich te houden aan de hieronder genoemde voorwaarden.

De gevraagde vergunning direct ter inzage te geven aan de controleurs van de vereniging als deze hier om vragen. Aanwijzingen van controleurs dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Nachtvissen met deze verenigingslijst is alleen toegestaan in de vijvers van het Wilhelminapark.

De nacht doorbrengen bij de vijver is alleen toegestaan voor de leden. Er mogen geen ongerechtigheden afval e.d. in of langs het water worden achtergelaten, alles moet meegenomen worden naar huis. Men vist op eigen risico en is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelen.

De sportvisser dient zich te houden aan alle wettelijke regels, bepalingen en voorwaarden zoals in de diverse lijsten van viswateren en de visserijwet staan. Indien men een van de voorwaarden in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen. En kan het bestuur besluiten het lid te royeren.

In uitzonderlijke gevallen mag het bestuur afwijken van de algemene voorwaarden.

 Algemene voorwaarden: Vijver Benschop

Als men vist met 2 hengels mogen deze maximaal 10 meter uit elkaar leggen, beide hengels op je visplek en recht voor je vissen.

Er geldt een gesloten tijd om te snoeken of snoekbaarzen van 1 maart tot 1 oktober.

Het is verboden een auto te parkeren bij de vijver.

Voor alle karpervissers:     Onthaakmat verplicht, Geen gevlochten lijn, Geen vast lood op de lijn en niet zwaarder dan 50 gram.

Gevangen vis moet direct worden teruggezet.

Het is verboden het volgende te gebruiken of in bezit te hebben: Voerboot en elke andere boot, Visvinder, Leefnet en/of bewaarzak en gekleurde maden.

Vanaf 10 uur voor aanvang van een witviswedstrijd en  3 uur voor aanvang van een karperwedstrijd in de grote vijver, mag er niemend meer aanwezig zijn langs de waterkant van de vijver, tot een uur na einde wedstrijd.

Het gebruik van lokvoer tot een minimum beperken en restvoer en aas mee naar huis nemen. Alleen officiele karpertenten voor maximaal 2 personen zijn toegestaan.

Algemene voorwaarden: Buiten wateren

Op particulieren gronden is geen looprecht.

Het gebruik van vaartuigen of het plaatsen van obstakels in de watergang is verboden.

Voor alle karpervissers:     Onthaakmat , Geen vast lood op de lijn en niet zwaarder dan 50 gram.

Het is toegestaan om maximaal 15 aasvisjes voor eigen gebruik mee te nemen.

Verder dient alle vis in hetzelfde water te worden terug gezet.